De beroepsgroep KLEM heeft richtlijnen en kwaliteitseisen beschreven in het  model kwaliteitshandboek voor klinisch embryologie. De fertiliteitslaboratoria in Nederland organisatie  worden jaarlijks hierop gecontroleerd door externe instanties zoals door het CCKL (Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het  laboratorium onderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg) en de RvA (Raad voor Accreditatie.

 

accreditatie

De fertiliteitslaboratoria in Nederland staan open voor verbeteringen en functioneren op hoog kwalitatief niveau.

 

 

Inloggen