Hieronder vind u een lijst met relevante wet- en regelgeving ingedeeld per categorie.

Deze lijst  is voor het laatst nagelopen voor de meest recente versies op 17-04-2020. In de laatste kolom staat vermeld van welke datum de laatste versie is. De items waarvan een nieuwe versie is verschenen sinds januari 2019, daarvan is de datum een link naar een overzicht van de gewijzigde inhoud (indien beschikbaar) of naar het gewijzigde document.

De volgende controle van de lijst zal in ??? plaats vinden.
Aanvullingen zijn van harte welkom. Neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Embryowet Datum laatste wijziging
Embryowet 01-07-2021
Modelreglement Embryowet 15-10-2020

 

Bijzondere medische verrichtingen Datum laatste wijziging
Wet op bijzondere medische verrichtingen 01-07-2021

 

Planningsbesluit in vitrofertilisatie 2016
05-06-2024
NVOG kwaliteitsnorm in vitro fertilisatie 20-03-2023
Gezondheidsraad: Planningsbesluit IVF 10-02-1997
Gezondheidsraad: Commissie Herziening Planningsbesluit IVF. IVF: afrondende advisering 19-03-1998
Gezondheidsraad: ICSI 19-06-1996

 

Wet BIG Datum laatste wijziging
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 01-07-2024
Advies verantwoordelijkheden Gynaecoloog vs Klinisch Embryoloog 18-02-2003
Nota NVOG organisatie van de voortplantingsgeneeskunde 15-11-2002

 

Lichaamsmateriaal Datum laatste wijziging
Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 31-03-2004
Richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen 08-06-2006
Richtlijn 2012/39/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/17/EG wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen 26-11-2012
Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 29-04-2015
Richtlijn 2015/565/EU van de Commissie van 8 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG wat bepaalde technische voorschriften voor het coderen van menselijke weefsels en cellen betreft 08-04-2015
Richtlijn (EU) 2015/566 van de Commissie van 8 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG aangaande de procedures om na tegaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen
08-04-2015
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 01-01-2022
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 01-10-2020
Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 02-04-2019
Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 16-06-2010
Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application, 5th edition (tripnet.nl) 2022
Guidance on Vigilance & Surveillance in Assisted Reproductive Technologies in the European Union 16-09-2011

 

Hulpmiddelen Datum laatste wijziging
Council directive 93/42/EEC concerning medical devices vervallen 25/05/2001
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen vervallen 25/05/2021
Wet op de medische hulpmiddelen vervallen 25/05/2021
Wet Medische hulpmiddelen 26-05-2022
Besluit medische hulpmiddelen 26-05-2021
Wijzigingsbesluit besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed vervallen per 26-05-2021
Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen vervallen per 26-05-2021
Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 11-01-2012
Besluit in-vitro diagnostica vervallen per 26-05-2022
Aanwijzing gemeenschappelijke technische specificaties m.b.t. in-vitro diagnostica vervallen per 26-05-2022
Richtlijn gebruik reagentia, materialen en apparatuur tijdens ART (bijlage) 17-06-2014
Manual on borderline and classification for medical devices under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices 01-09-2022

 

Donor Datum laatste wijziging
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 01-07-2021
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting 11-08-2003
Burgerlijk wetboek: Boek1, Artikel 227 01-01-2023
Standpunt Geassisteerde Voortplanting en Infecties 28-05-2015
CBO Advies kwaliteitsnormen voor het laboratoriumdeel van KID nov. 1992
Gezondheidsraad: Het maximum aantal kinderen per donor 03-09-2013
NVOG Standpunt Gameetdonatie in een systeem van faire wederkerigheid 14-07-2014
NVOG Standpunt Geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo's en draagmoederschap 12-06-2020
Landelijk standpunt spermadonatie 01-04-2018
Standpunt Niet meewerken aan vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij gebruikgemaakt wordt van eicellen, sperma of embryo’s van anonieme donorentandpunt Niet meewerken aan vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij gebruikgemaakt wordt van eicellen, sperma of embryo’s van anonieme donoren 20-02-2020
Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen 06-12-2019

 

Screening Datum laatste wijziging
Standpunt Geassisteerde Voortplanting en Infecties 14-07-2015
Advies Werkgroep semen maatregelen Q-koorts 02-09-2010
Gezondheidsraad: Q-koorts: Risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal 16-08-2011
ZIKA-virus en zwangerschap 18-05-2017
Advies werken met lichaamsmateriaal in laboratoria voor geassisteerde
voortplanting bij potentiële aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus (versie 5)
31-05-2021
ESHRE guideline Medically assisted reproduction in patients with a viral infection or disease juli 2021

 

Laboratorium Datum laatste wijziging
ESHRE revised guidelines for good practice in IVF Laboratories 01-12-2015
KLEM kwaliteitsnorm voor het laboratoriumdeel van in vitro fertilisatie 06-06-2023
Standpunt luchtkwaliteit in laboratoria voor voortplantingsgeneeskunde 28-05-2014
Richtlijn introductie nieuwe technieken en methoden in het klinisch embryologisch laboratorium (concept) 19-02-2008
NVOG kwaliteitsnorm in vitro fertilisatie 20-03-2023
Landelijke richtlijn laboratoriumfase intra uteriene inseminatie vervallen
Landelijke richtlijn voor de semenbank vervallen
CBO Advies kwaliteitsnormen voor het laboratoriumdeel van KID  
KLEM/NVOG Standpunt Fertiliteitspreservatiezorg in Nederland 01-05-2018

 

Meldingen Datum laatste wijziging
Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 24-10-2006
SOHO V&S Guidance for competent authorities: communication and investigation of serious adverse events and reactions associated with human tissue and cells 01-2013

 

Hygiene/WIP
Datum laatste wijziging
WIP: Accidenteel bloedcontact 02-11-2018
WIP: Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie medische hulpmiddelen: Hergebuik 02-11-2018
WIP: Handhygiëne medewerkers 02-11-2018
WIP: Microbiologische veiligheid bij onderhoud aan medische- en laboratorium-apparatuur 02-11-2018
WIP: Persoonlijke beschermingsmiddelen 02-11-2018
WIP: Persoonlijke hygiëne medewerkers 02-11-2018
WIP: Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen 02-11-2018
WIP: Richtlijn Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria 02-11-2018

 

Wetenschappelijk onderzoek Datum laatste wijziging
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 01-07-2022
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 26-05-2021
Gedragscode Gezondheidsonderzoek: Verantwoord omgaan met (persoons)gegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek 24-01-2022
Gedragscode 'goed gebruik' 2011

 

Sperma Datum laatste wijziging
KLEM/NVKC Richtlijn semenanalyse vervallen
NVOG/NVU Richtlijn mannelijke subfertiliteit 15-09-2010
Landelijke richtlijn laboratoriumfase intra uteriene inseminatie vervallen
Richtlijn controle na vasectomie vervallen
Landelijke richtlijn voor de semenbank vervallen
Kwaliteitsnorm Geassisteerde voortplanting met chirurgisch verkregen zaadcellen 22-05-2014
KLEM/NVOG Standpunt Fertiliteitspreservatiezorg in Nederland 01-05-2018
Advies NVKC/KLEM Semenbewerking in het kader van IUI 14-07-2020
Advies NVKC/KLEM Semenanalyse  14-07-2020 
Advies NVKC/KLEM Controle na vasectomie  14-07-2020 

 

Eicellen / Ovaria Datum laatste wijziging
Standpunt vitrificatie van humane oocyten en embryo’s incl. addendum 30-08-2010
Richtlijn Cryopreservatie ovariumweefsel 2007
Kwaliteitsnorm Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel 01-09-2015
Standpunt In Vitro Maturatie 15-04-2008
Fertiliteitsbehoud vrouwen met kanker 11-02-2022
KLEM/NVOG Standpunt Fertiliteitspreservatiezorg in Nederland 01-05-2018

 

PGD Datum laatste wijziging
Regeling pre-implantatie genetische diagnostiek 25-03-2013
Gezondheidsraad. Preïmplantatie genetische diagnostiek en screening 18-01-2006

 

Diagnose Datum laatste wijziging
NVOG richtlijn oriënterend fertiliteitsonderzoek 01-10-2015
Landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit 01-12-2010
NVOG/NVU Richtlijn mannelijke subfertiliteit 15-09-2010
NVOG richtlijn onverklaarde subfertiliteit 13-08-2020
NVOG standpunt definitie IVF-behandeling 01-03-2006

 

Persoonsgegevens / overeenkomst Datum laatste wijziging
Burgerlijk Wetboek: Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 "De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling" 17-11-1994
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 01-07-2020
Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg 18-12-2021
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25-05-2018

 

Overig Datum laatste wijziging
Gezondheidsraad. ‘Vruchtbaarheidsverzekering’: medische en niet-medische redenen 29-06-2004
Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker 11-02-2022

Inloggen